Het zuur-base eetpatroon is een milde vorm van vasten. Het reinigingsproces van het lichaam verloopt bij het volgen van dit eetpatroon geleidelijk, in tegenstelling tot andere vastenvormen zoals bijvoorbeeld het Mayr-vasten.

Voor een goede gezondheid is het zuur-base evenwicht in ons lichaam heel belangrijk. Doordat we in onze Westerse wereld meestal te veel, te snel, te vaak en niet altijd even gezond eten, hebben de meeste mensen een overschot aan zuren in het lichaam.

Ons lichaam kan een overschot aan basen makkelijk uitscheiden, een zurenoverschot uitscheiden gaat echter niet zo gemakkelijk.

Verzuring van het lichaam is een belangrijke oorzaak van veel ziektes.

Klachten zoals een beslagen tong, slecht ruikende adem, ophoesten van slijm, ruikend zweet, geen eetlust of een zwaar hoofd bij het opstaan wijzen op een te veel aan zuren in uw lichaam.

Door basen toe te voegen aan de voeding kunnen opgeslagen, overtollige zuren uitgescheiden worden.

Af en toe een zuur-base periode in je leven inpassen, voorkomt ziektes.

Het volgen van een zuur-base eetpatroon duurt meestal 8 weken, waarvan een week afbouw en aan het einde weer een week opbouw.